Hei!

Det kan vere at du kan finne ting av interesse på denne nettsida eller på den opprinnelege ( framilyset.com ), men dessverre er begge desse sidene “sovande”..
Eg fann det meir formålstenleg å legge ting inn på andre debattsider og FB, ettersom desse sidene nok skjeldan fekk “besøk”..

Eit søk å mitt namn på nettet, vil nok gi ein god del treff som viser ting eg har lagt ut di siste åra..

Mvh

Odd Tarberg

Flisneset august 2018.